Equip - IndianWebs

Equip

El nostre equip

Estem convençuts que per assolir l'èxit cal aglutinar el millor equip humà amb la tecnologia més avançada. Tenim un fort sentiment de cohesió interna i de pertinença a l'Equip.
En IndianWebs valorem un ambient de treball agradable, en el qual tots ens sentim a gust per poder exercir les nostres funcions amb la màxima satisfacció, i que en definitiva siguem BONES amb el nostre treball.

Empleats de: